امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399    ساعت :
 • 11
  جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

  نام های مشابه
  کشت خون، کشت خون از لحاظ باکتری و قارچ، کشت خون و حساسیت آنتی بیوتیکی، کشت خون و رنگ آمیزی ‏اسمیر

  نوع نمونه
  خون کامل ‏
  حجم نمونه
  حجم خون دریافتی جهت کشت بر حسب سن متفاوت می باشد.‏
  ‎ ‎بزرگسالان: ‏‎10-20 ml‎‏ کودکان
  نگهداری نمونه
  اغلب باکتریها برای رشد در آزمایشگاه نیاز به حدود 24 ساعت وقت دارند و گزارش مقدماتی نیز همین زمان آماده ‏خواهد شد. معمولا 48 تا 72 ساعت زمان برای رشد و شناسایی ارگانیسم لازم است. رشد ارگانیسم های هوازی ممکن ‏است بیشتر به طول انجامد. احتمال دارد پس از درمان آنتی بیوتیکی نیز جهت اطمینان از برطرف شدن عفونت، کشت ‏تکرار گردد.‏
  نمونه کشت را در یخچال یا فریزر نگهداری ننمایید. نمونه کشت را در انکوباتور 37 درجه نگهداری نمایید. بسته به نوع ‏باکتری مدت زمان انکوباسیون متفاوت است. برای مثال باکتریهای بی هوازی را تا دوهفته و باکتری بروسلا را تا 3 ‏هفته نگهداری می کنند.‏

  راهنمای جمع آوری نمونه
  ‏1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.‏
  ‏2. عمل خونگیری بایستی قبل از تجویز آنتی بیوتیک انجام شود و بهترین زمان خونگیری نیز هنگام ‏شروع افزایش تب می باشد. ‏‎ ‎

  معیار رد نمونه
  ‏ نمونه ای که بیش از 48 ساعت از زمان جمع آوری آن گذشته باشد و کشت داده نشود‏
  ‏ نمونه خونی که در محیط انتقالی مناسبی قرار نگرفته باشد
  ‏ نمونه با برچسب (مشخصات) نادرست
  ‏ حجم ناکافی نمونه
  ‏ آلودگی های محیطی
  ‏ نمونه ای که پس از نمونه گیری در یخچال یا فریزر نگاهداری شود.‏


  اطلاعات بالینی
  ‏1. تشخیص علت عفونت باکتریایی یا قارچی در خون.‏
  ‏2. تشخیص و افتراق باکتریمی موقت از دائم؛ ‏
  مهمترین عامل باکتریمی موقت دستکاری بافت های عفونی مانند برداشتن لوزه ها، عمل جراحی در نواحی غیر استریل ‏بدن، جراحی دندان، سوند گذاری در مجاری ادراری تناسلی و آبسه ها می باشد.‏
  باکتریمی دائمی یا مستمر در موارد تب تیفوئید، تب مالت، لپتوسپیروزیس، عفونتهای درون عروقی و اندوکاردیت دیده ‏می شود.‏

  مقادیر مرجع
  عدم رشد میکروارگانیسم پاتوژن در کشت خون ‏
  تفسیر
  برای کشت های معمولی خون از محیط های منوفازیک و در مورد بروسلا از محیط های دی فازیک ( به منظور عدم ‏ساب کالچر مکرر و کمک به جداسازی میکروارگانیسم) استفاده می شود. پس از عمل تلقیح بطریهای کشت خون به ‏مدت 48 ساعت در 37 درجه سانتیگراد قرار داده می شود و از نظر کدورت بررسی و هر روز حداقل یکبار در محیط های ‏روتین از جمله بلاد آگار، شکلات آگار، مک کانکی، ساب کالچر می کنیم. در صورت منفی بودن کشت بایستی تا یک ‏هفته بطری کشت خون به همین طریق مورد بررسی قرار گیرند. اگر هدف از کشت خون بررسی باکتریهای بی هوازی ‏باشد بایستی بطری کشت خون مدت 2 هفته نگهداری شود. و در مورد میکروب بروسلا زمان نگهداری 3 هفته می ‏باشد. از آنجا که برخی از باکتریها مانند پنوموکوک و هموفیلوس علائم رشد را نشان نمی دهند بهتر است صرف نظر از ‏بوجود آمدن علائم رشد 12-6 ساعت پس از تلقیح بر روی محیط شکلات آگار در حضور ‏CO2‎‏ ساب کالچر انجام ‏شود. در مواردی که هدف از کشت خون بررسی پسودوموناس یا وجود قارچها باشد بهتر است جهت کمک به جداسازی ‏عوامل فوق توسط سوزن های فیلتردار به محیط کشت خون هوا رسانده شود. در صورت مشاهده علائمی چون کد
  احتیاط ها
  مهم ترین عامل در ایجاد آلودگی در کشت خون ضد عفونی کردن نادرست پوست می باشد. حتی در ‏شرایطی که ضد عفونی کردن محل خونگیری به خوبی انجام شده باشد در 5 – 3 درصد موارد آلودگی ‏مشاهده می شود. آلودگی ممکن است توسط آلوده کننده های پوستی مثل استافیلوکوک اپیدرمیدیس، ‏دیفتروئید، گونه های کلستریدیوم و باسیلوس (به استثناء باسیلوس آنتراسیس) و آسینتوباکتر باشد. این ‏باکتری ها به ندرت می توانند پاتوژن تلقی شوند. ‏
  ‏ در صورت عدم استفاده از ماده ضد انعقاد، باکتریها در لخته به دام می افتند و از آنجایی که در لخته فعالیت ‏فاگوسیتوز زیاد است کشت خون منفی می شود.‏
  ‏ استفاده از مواد ضد انعقاد نامناسب مانند سیترات سدیم یا ‏EDTA‏ از رشد باکتری ها از جمله کوکسی های ‏گرم مثبت جلوگیری می کند.‏
  ‏ مصرف آنتی بیوتیکها پیش از انجام آزمایش ممکن است سبب تغییر نتایج آزمایش گردد.‏
  ‏ هرگونه نتیجه مثبت را به پزشک اطلاع دهید تا درمان آنتی بیوتیکی یا ضد قارچی مقتضی آغاز گردد.‏
  ‏ تمام نتایج کشت اعم از پاتوژن یا آلودگی باید به پزشک گزارش شود.‏

  منابع بالینی
  ‏1.‏ ميکروب شناسي تشخيصي- اصول تشخيص عفونت در ارگان هاي مختلف بدن، ترجمه و تأليف هما ‏فروهش تهراني، سامان سعادت و زهرا ريخته گران تهراني
  ‏2.‏ کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- ‏نشر جامعه نگر
  ‏3.‏ کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير‏
  ‏4.‏ سايت مايو کلنيک (‏Mayo mediacal laboratories‏): ‏http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8082‎
  ‎5. Baily & Scott's Diagnostic Microbiology, Betty A. Forbes, et all, 12 ‎edition,ISBN 13978-0-323-03065-6, MOSBY Elsevier

  روز و زمان انجام آزمایش
  هر روز

  سیستم جوابدهی آنلاین


  نام کاربری               
  کلمه عبور                   

  جستجوی آزمایشات بر اساس نام

  جوابدهی آزمایشگاه ها


  نام کاربری
  کلمه عبور        

  جستجوی آزمایشات
  آدرس آزمایشگاه

  کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمد تقی اصفهانی، ساختمان دکتر آل آقا