امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399    ساعت :
 • 11
  جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

  نام های مشابه
  آزمایش کومبس مستقیم، Direct, Red Blood Cell Antiglobulin,/ Direct Antiglobulin Test Standard

  نوع نمونه
  خون کامل ‏EDTA‏ دار
  حجم نمونه
  ‎2 ml ‎
  نگهداری نمونه
  نمونه در دمای اتاق و یخچال تا 48 ساعت پایدار است. نگهداری نمونه در فریزر مناسب نیست.‏
  راهنمای جمع آوری نمونه
  ‏1. از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در ویال های حاوی ‏EDTA‏ (درب بنفش کم ‏رنگ)جمع آوری می نماییم. جهت بررسی بیماری همولیتیک نوزادان (‏HDN‏) نمونه بند ناف را در ‏ویال درب قرمز جمع آوری نمایید.‏
  ‏2. ‏‎ DAT ‎باید بر روی لوله درب بنفش‏‎ (EDTA) ‎انجام شود تا از فعال شدن تصنعی کمپلمان ‏جلوگیری گردد. بنابراین برای بررسی موارد غیر از‎ HDN‎، از لوله درب قرمز استفاده نشود‎. ‎

  معیار رد نمونه
  همولیز واضح
  آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
  ‏1. نیز به ناشتایی نمی باشد. ‏

  اطلاعات بالینی
  ‏1. معرف آنتی‏هیومن گلوبولین ‏‎ polyspecific، ایمونوگلوبولین (مخصوصاً‎ IgG‎‏)‏‎ ‎و اجزاء ‏کمپلمان (مخصوصاً ‏C3d‏) متصل شده به گلبول قرمز را ردیابی می‏کند‎.‎
  ‏2. ‏‎ DAT ‎بطور شایع در بررسی همولیز القاء شده توسط آنتی‏بادی (مثل‎ HDN‎، آنمی‏همولیتیک ‏اتوایمیون، آنمی همولیتیک القاء شده با دارو و واکنش ناشی از انتقال خون) مورد استفاده قرار ‏می‏گیرد‎. ‎

  تفسیر
  تست آنتی‏گلوبولین مستقیم (کومبس) گلبول¬های قرمز حساس شده با‏‎ IgG ‎را در‎ HDN ‎و کم خونی ‏همولیتیک آنتی‏بادی گرم ردیابی می‏کند. معرف مناسب قادر به ردیابی گلبول¬های قرمز حساس شده با جزء‎ ‎C3d ‎کمپلمان در کم خونی همولیتیک آنتی‏بادی سرد هم خواهد بود. در سایر مواردی که همولیز داخل ‏بدن‎ (in vivo) ‎رخ داده مثل واکنش‏های انتقال خون و کم خونی همولیتیک القاء شده توسط دارو هم ‏استفاده از این آزمایش کمک کننده خواهد بود. مکانیسم‏های‎ DAT ‎مثبت عبارتند از اتوآنتی‏بادی¬های ‏گرم، هیپرگاماگلوبولینمی و آنتی‏بادی¬هایی که بصورت کاذب مثبت شده‏اند. کم خونی‏های همولیتیک ‏اتوایمیون گرم معمولاً با واسطه‏‎ IgG ‎و کمتر شایع توسط‎ IgG ‎و‎ C3 ‎و بطور ناشایع تنها با واسطه‎ C3 ‎ایجاد می‏شوند‎. ‎
  احتیاط ها
  آنتی بادی های ضد فسفو لیپیدی (آنتی بادیهای ضد کاردیولیپین) می تواند سبب نتایج مثبت کاذب در ‏کومبس مستقیم گردد.‏
  آنمی همولیتیک اُتوایمیون گاهی ممکن است در نتایج کومبس منفی رخ دهد.‏
  یافتن‎ IgG ‎یا اجزاء کمپلمان متصل شده به گلبول قرمز همیشه همراه با همولیز در داخل بدن‎ (in ‎vivo) ‎نخواهد بود.‏
  این آزمایش در درصد کمی از اهداء کنندگان طبیعی خون مثبت می‏شود.‏
  شایع¬ترین علت مثبت شدن‏‎ DAT ‎در افرادی که همولیز ندارند، به علت آنتی‏بادی¬های القاء شده ‏توسط داروست‎.‎
  نمونه خون کامل قبل از آزمایش نباید در فریرز گذاشته شود چرا که در دمای پایین، اتوآنتی‏بادی¬های ‏سرد که در بسیاری از سرم‏ها وجود دارند قادر به فعال کردن کمپلمان خواهند بود‏‎.‎‏ با استفاده از‏‎ ‎EDTA ‎می‏توان از فعال شدن کمپلمان جلوگیری کرد‎. ‎

  منابع بالینی
  ‏1.‏ کتاب اصول و تفسير آزمايشهاي سرولوژي باليني، دکتر پرويز پاکزاد
  ‏2.‏ کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و ‏همکاران- نشر جامعه نگر
  ‏3.‏ کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- ‏نشر مير
  ‏4.‏ سايت مايو کلنيک (‏Mayo mediacal laboratories‏): ‏http://www.mayomedicallaboratories.com/test-‎catalog/Overview/9008‎
  ‎5. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 ‎rd,Lexi comp,2004, pp: 176-177‎

  سیستم جوابدهی آنلاین


  نام کاربری               
  کلمه عبور                   

  جستجوی آزمایشات بر اساس نام

  جوابدهی آزمایشگاه ها


  نام کاربری
  کلمه عبور        

  جستجوی آزمایشات
  آدرس آزمایشگاه

  کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمد تقی اصفهانی، ساختمان دکتر آل آقا