امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399    ساعت :
 • 11
  جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

  نام های مشابه
  فاکتور نه انعقادی، فاکتور هموفیلی B، فاکتور کریسمس

  نوع نمونه
  پلاسمای سیتراته (Na Cit 3.2 %)
  حجم نمونه
  2 ml
  نگهداری نمونه
  1. نمونه خون را در کوتاهترین زمان ممکن سانتریفیوژ نموده و پلاسما را جدا نمایید. ترجیحاً نمونه را تا زمان آزمایش فریز نمایید.
  2. از نگهداری نمونه در یخچال اجتناب نمایید.
  3. نمونه به مدت 4 ساعت در دمای اتاق (15-25 oC) ، تا 15 روز در -20oC ، و تا یک ماه در -80oC ، پایدار می باشد.

  معیار رد نمونه
  نمونه همولیز
  نمونه لیپمیک
  نمونه ایکتریک
  نمونه مویرگی
  نمونه سرم (لخته) یا پلاسما غیر سیتراته
  ذوب و فریز مکرر نمونه
  ماندن نمونه بیش از 4 ساعت در دمای اتاق

  آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
  1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.
  2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.
  3. از مصرف ویتامین K پیش از انجام آزمایش خودداری گردد.


  اطلاعات بالینی
  1. تشخیص نقص مادرزادی فاکتور IX انعقادی
  2. ارزیابی کمبود اکتسابی همراه با بیماری های کبدی،
  3. پایش درمان با ضد انعقادی خوراکی
  4. ارزیابی کمبود ویتامین K
  5. بررسی زمان ترومبوپلاستین نسبی طولانی شده (prolonged PTT)

  تفسیر
  نتایج بر اساس وضعیت های بالینی و بیولوژیکی بیمار تفسیر می گردد. این فاکتور در موارد زیر کاهش می یابد.
  1. هموفیلی B؛ شدت هموفیلی به میزان فعالیت این فاکتور بستگی دارد.
  کمتر از 1% : هموفیلی شدید
  1 تا 5 درصد: هموفیلی متوسط
  5 تا 25 درصد : هموفیلی خفیف
  2. کاهش ویتامین K
  درمان با آنتاگونیست های ویتامین K
  کمبود تغذیه ای، اختلال در جذب یا متابولیسم ویتامین K ( بیماری هموراژیک نوزادان، کلستاز، درمان با آنتی بیوتیک ها)
  3. نارسایی کبدی
  سیروز
  هپاتیت
  4. سطح فاکتور IX در حضور مهارکننده این فاکتور کاهش می یابد.

  احتیاط ها
  این فاکتور از جنس گلیکوپروتئین بوده و به حرارت حساس می باشد. اگر نمونه مدت زیادی در دمای اتاق بماند، سطح آن کاهش می یابد. ماندن نمونه به مدت بیشتر از 4 ساعت در دمای اتاق موجب کاهش کاذب در سنجش می گردد.
  استروژن ها و داروهای ضدبارداری خوراکی موجب افزایش سطح فاکتور IX می شود.
  نتایج حاصل ممکن است در بیمار تحت درمان با داروهای ضد انعقادی محدود گردد. هپارین و حضور مهار کننده های ترومبین ( برای مثال هیرودین، آرگاتروبان...) در نمونه پلاسما سیتراته ممکن است منجر به کاهش سطوح تخمین فعالیت این فاکتور انعقادی گردد.
  حضور ضد انعقادهای لوپوسی ممکن است منجر به کاهش سطوح تخمین فعالیت این فاکتور انعقادی گردد.
  نمونه با همولیز، لیپمی و زردی شدید در نتایج آزمایش تداخل ایجاد می نماید.

  منابع بالینی
  1. کتاب خون شناسي- انعقاد و طب انتقال خون هنري- ديويدسون 2011
  2. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
  3. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P:418-424
  4. Childrens Hospital and clinics of Minnesota: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/coagulation/019250.asp

  سیستم جوابدهی آنلاین


  نام کاربری               
  کلمه عبور                   

  جستجوی آزمایشات بر اساس نام

  جوابدهی آزمایشگاه ها


  نام کاربری
  کلمه عبور        

  جستجوی آزمایشات
  آدرس آزمایشگاه

  کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمد تقی اصفهانی، ساختمان دکتر آل آقا