امروز : یکشنبه ، 23 خرداد 1400    ساعت :
 • 11
  پنل ها
  وضعیت پرداخت :

  پانل آزمایشات پیشنهادی برای مردان 40-20 سال
  FBS-Chol-TG- BUN- Cr- HDL-LDL-CBC-SGOT-SGPT-VIT D
  قیمت :910000 ریال
  پانل آزمایشات پیشنهادی برای مردان بالای40 سال
  FBS-Chol-TG- BUN- Cr- HDL-LDL-CBC-SGOT-SGPT-VIT D- PSA
  قیمت :1245000 ریال
  پانل آزمایشات پیشنهادی برای زنان ازبلوغ تا قبل از یائسگی
  FBS - Chol -TG - BUN- Cr - HDL- LDL- CBC- SGOT- SGPT-VIT D - Ferretin
  قیمت :1185000 ریال
  پانل آزمایشات پیشنهادی برای زنان بعد از یائسگی
  FBS - Chol - TG- BUN- C r - HDL- LDL - CBC- SGOT- SGPT-VIT D
  قیمت:910000 ریال

  سیستم جوابدهی آنلاین


  نام کاربری               
  کلمه عبور                   

  جستجوی آزمایشات بر اساس نام

  جوابدهی آزمایشگاه ها


  نام کاربری
  کلمه عبور        

  جستجوی آزمایشات
  آدرس آزمایشگاه

  کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمد تقی اصفهانی، ساختمان دکتر آل آقا