امروز : جمعه ، 17 آذر 1402    ساعت :
 • موسس و مسئول فنی آزمایشگاه
 • 11
  پنل ها
  وضعیت پرداخت :

  پانل آزمایشات پیشنهادی برای مردان 40-20 سال
  FBS-Chol-TG- BUN- Cr- HDL-LDL-CBC-SGOT-SGPT-VIT D
  قیمت :910000 ریال
  پانل آزمایشات پیشنهادی برای مردان بالای40 سال
  FBS-Chol-TG- BUN- Cr- HDL-LDL-CBC-SGOT-SGPT-VIT D- PSA
  قیمت :1245000 ریال
  پانل آزمایشات پیشنهادی برای زنان ازبلوغ تا قبل از یائسگی
  FBS - Chol -TG - BUN- Cr - HDL- LDL- CBC- SGOT- SGPT-VIT D - Ferretin
  قیمت :1185000 ریال
  پانل آزمایشات پیشنهادی برای زنان بعد از یائسگی
  FBS - Chol - TG- BUN- C r - HDL- LDL - CBC- SGOT- SGPT-VIT D
  قیمت:910000 ریال

  سیستم جوابدهی آنلاین


  نام کاربری               
  کلمه عبور                   

  اپلیکیشن جوابدهی مراجعین

  جستجوی آزمایشات بر اساس نام

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  جوابدهی آزمایشگاه ها


  نام کاربری
  کلمه عبور        

  جستجوی آزمایشات
  آدرس آزمایشگاه

  کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمد تقی اصفهانی، ساختمان دکتر آل آقا